keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Vertailu Niinistön ja Haaviston aloitteista eduskunnassa


Bongasin Vauva.fi:n keskustelupalstalta vertailun Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston aloitteista eduskunnassa vuodesta 1989 lähtien. Kunnia tämän huomaamisesta sille joka tämän äkkäsi vertailla.

Kuten Vauva.fi:n keskustelupalstalla noteerattiin, niin Sauli Niinistö tosiaan on Salosta kotoisin, ja hänen aloitteensa koskevat lähinnä rahojen ohjaamista Salon seudulle. Ymmärrän toki, että kansanedustajan tehtävä osaltaan on ajaa myös oman alueensa asioita, mutta mielestäni olisi hyvä huomioida myös muuta yhteiskuntaa.

Muistetaan, että Niinistön teesejä ovat olleet "Suomella töissä", "suomalaisia tekoja" ja hän on julistanut taistelevansa ahneutta vastaan.

Sauli Niinistö (tässä linkki aloitteisiin):
Keskustelualoite: Tasavallan Presidentin valtaoikeuksien muuttamisesta (Niinistö /Kok )
Lakialoite: Ehdotus laiksi yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta (Niinistö /Kok  ym. )
Lakialoite: Ehdotus laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta (Niinistö /Kok  ym. )
Toivomusaloite: Opiskelija- ja nuorisoasuntojen omapääomaosuuden rahoittamisesta (Niinistö /Kok  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Suomen Kuluttajaliiton paikallistoiminnan tukemiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta rakennuslain 136 a §:n mukaiseen avustukseen Salon kaupungille Tehdaskadun rakentamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta rantaradan ja Satamakadun eritasoristeyksen rakentamiseen Salossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta valtatien n:o 1 eli Paimion - Turun moottoritien rakentamiseen (Niinistö /Kok  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Salon Palloilun Tuki ry:lle toiminnan kehittämiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Paasikivi-Opiston radiotyöprojektiin (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta eritasoristeysten rakentamiseksi rantaradalle Salossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta kevyen liikenteen väylien rakentamiseen Halikossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Kuusjoen ja Halikon kuntakeskusten välisen paikallistien peruskorjaamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta eritasoristeysten rakentamiseen rantaradalle Salon alueella (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta eritasoristeysten rakentamiseen Salossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Sininen Talo ry:n toiminnan tukemiseen Salossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry:lle lukiolaisten vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaskuntatoimintaa koskevaan projektiin (Niinistö /Kok  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Ala-Lemun kurssikeskuksen rakennusten peruskorjaukseen ja harrastus- ja liikuntatilojen rakentamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta eritasoristeysten rakentamiseen rantaradalle Salon kaupungin alueella (Niinistö /Kok  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta kevyen liikenteen väylien rakentamiseen Halikossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Kuusjoen ja Halikon kuntakeskusten välisen paikallistien peruskorjaamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta valtatien n:o 1 alikulkuteiden rakentamiseen Salossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Salon itäisen ohikulkutien rakentamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Turun yliopiston liikuntatilojen rakentamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta valtion virastotalon rakentamiseksi Saloon (Niinistö /Kok )
Lakialoite: Ehdotus laiksi yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta (Niinistö /Kok  ym. )
Lakialoite: Ehdotus laiksi kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 2 ja 27 §:n muuttamisesta (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Salon Palvelutalosäätiön toiminnan tukemiseen (Niinistö /Kok  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta eritasoristeysten rakentamiseen Helsingin - Turun rantaradalle Salossa (Niinistö /Kok  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta kevyen liikenteen väylien rakentamiseen Halikossa (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Kuusjoen ja Halikon kuntakeskusten välisen paikallistien peruskorjaamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Salon itäisen ohikulkutien rakentamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Märyn kylän ja Halikon kirkonkylän välisen siirtoviemärin rakentamiseen (Niinistö /Kok )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta valtion virastotalon rakentamiseksi Saloon (Niinistö /Kok )

Pekka Haavisto (tässä linkki aloitteisiin):
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ry:n valtiontuen palauttamiseksi entiselle tasolleen (Haavisto, Pekka /vihr  ym. )
Toivomusaloite: Vanhojen metsien suojelutarpeen huomioon ottamisesta Metsähallituksen tuottotavoitetta määriteltäessä (Haavisto /Vihr  ym. )
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittamisesta opintorahaan (Haavisto /Vihr  ym. )
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittamisesta Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen toiminnan tukemiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittamisesta laittomien aseiden lunastamiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Lakialoite: Ehdotukset laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja rikoslain 36 luvun 8 §:n muuttamisesta (Haavisto /Vihr  ym. )
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittamisesta opintorahan korottamiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittamisesta korkeakoulujen toimintamenoihin (Haavisto /Vihr  ym. )
Lakialoite: Ehdotukset laeiksi poliisilain 4 ja 5 §:n sekä valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (Haavisto /Vihr )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta YK:n aseidenriisuntaviikon järjestämiseen (Haavisto /Vihr )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta nuorisoasunto-ohjelman käynnistämiseksi (Haavisto /Vihr )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta ympäristötuhoalueilta tulevien lasten virkistystoimintaan (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta AIDS-tukikeskuksen toiminnan tukemiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Energiapoliittinen yhdistys - Vaihtoehto ydinvoimalle (EVY) ry:n toiminnan tukemiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta energiansäästön ja uuden energiateknologian kehittämiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Helsingin - Turun radan parantamiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Helsingin - Tampereen radan parantamiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta liikuntaesteisten rautatiepalvelujen parantamiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta PAND - Taiteilijat rauhan puolesta -järjestön toiminnan tukemiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta uusien taidemuotojen ja poikkitaiteellisen toiminnan tukemiseen (Haavisto /Vihr )
Lakialoite: Ehdotukset laeiksi peruskoululain 27 ja 28 §:n sekä lukiolain 18 ja 19 §:n muuttamisesta (Haavisto /Vihr  ym. )
Toivomusaloite: Määrärahasta Tiedekauppa ry:n toiminnan tukemiseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Toivomusaloite: Virkojen perustamisesta naistutkimukseen (Haavisto /Vihr  ym. )
Toivomusaloite: Pääkaupunkiseudun jäteongelmien ratkaisemisesta (Haavisto /Vihr  ym. )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta nuorten asunto-osuuskunnille (Haavisto /Vihr )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta ympäristönsuojeluun Suomen lähialueilla (Haavisto /Vihr )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta mielipidelehtien tukemiseen (Haavisto /Vihr )
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Santahaminan vapauttamiseksi asunto- ja virkistyskäyttöön (Haavisto /Vihr )

26 kommenttia:

 1. Jotta lähteet eivät jäsi vain sinänsä ansiokkaan vauva.fi:n varaan, tässä linkin eduskunnan aloitehakuun kummankin ehdokkaan osalta:

  Pekka Haavisto

  ja Sauli Niinistö.

  Ehkä voisit lisätä linkit tekstiinkin? Aloitteita voi yleisesti hakea tästä: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vexhaku.sh?lyh=ALOITE ja tuolta löytyy myös niiden teksti ja tiedot käsittelystä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja samalla voitte tutkia, kuinka Sauli Niinistö oli Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1989–1992, jolloin aloitteetkin tehtiin. Eli aivan normaalia kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimintaa kaupungin kehittämiseksi.

   Poista
 2. Aa juu, unohdin lisätä tuon linkin, vaikka piti. Kiitos muistutuksesta!

  VastaaPoista
 3. Toinen ajaa siltarumpuja kotiseudulleen ja toinen edistää demokratiaa. Ääni menee Niinistölle. T: Varsinais-suomalainen.

  (vitsi vitsi)

  VastaaPoista
 4. Kansanedustajan tehtävä on edustaa omaa vaalipiiriään. Presidentin tehtävä on olla koko Suomella töissä. Sen takia kansanedustajat valitaan vaalipiireittäin ja presidentin valitsee koko Suomi. :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mielipiteensä kullakin, mutta minä ajattelen, että kansanedustajan on hyvä ajatella myös koko Suomea oman vaalipiirinsä lisäksi.

   Poista
 5. Katsokaa päivämääriä: Haavistolta 1 vuodelta 2009, loput 1990-1994. Vastaavasti Niinistöltä 1990-1993, on sen jälkeen ollut tärkeämpääkin valtiomiesmäistä työtä Euroopassa ja muuallakin. Voihan vauva!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Haavisto oli kansanedustajana 1987 - 1995 ja 2007 - nyt. Ministerinä, muttei kansanedustajana Haavisto oli 1995 - 1999, jonka jälkeen hän siirtyi EU:n ja YK:n tehtäviin.

   Niinistö on ollut kansanedustajana 1987 - 2003, jonka jälkeen hän siirtyi Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi. Eduskuntaan hän palasi 2007 - 2011 (joskin hän toimipuhemiehenä).

   Poista
  2. On luonnollista, että ministerinä toimiessa kansanedustaja ei tehtaile lakialoitteita omiin nimiin, omalla hallinnonalalla pitäisi olla ns. riittämiin töitä muutenkin, ja siihen liittyvät omatkin esitykset tulevat eduskunnalle ministeriön nimissä, ei yksittäisen edustajan lakialoitteina.

   Niinistö on ollut kansanedustajana 87-03, mutta toiminut ministerinä 95-03 (ja toki 07-11 ke/puhemiehistö, kuten mainitsitkin)

   Poista
 6. Tuossa edellä on juuri SE ASIA. Haaviston kannattajat harrastavat tätä aivan yleisesti ja joka mediassa, aivan kuin sisäisen säännön sanelemana: Tekevät ja jakavat vertailuja, joista jokaisesta "unohdetaan" taustat, ympäristöt, ajantaju, jne. eli kokonaisuus.
  Varmaankin nämä vertailut uppoavat erittäin hyvin niihin elämänsä ensimmäistä kertaa äänestäviin nuoriin raukkoihin - siihen osaan nuorista, joilla ei ole minkäänlaista omaa ajattelukykyä tai mitään tajua presidentin vaalin merkityksestä. Näitä tämän tasoisia "vertailuja" Haaviston ja Niinistön asiaosaamisesta ja kokemuksesta jakavat Haaviston kannattajat saattavat lopulta vain itsensä häpeään. Sen häpeän historia tulee olemaan pitkä - kunhan nämä vielä nyt ajattelemaan kykenemättömät nuoret saavuttavat sen omilla aivoilla ajattelemisen -tason.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minua ihmetyttää, miten sinä nyt hyökkäät Haaviston kannattajia vastaan. Minä yksinkertaisesti pistin listan siitä, mitä Niinistö ja Haavisto eduskunnassa ovat tehneet. Kukin tehköön itse johtopäätöksensä noista. Minä en ymmärrä miksi tämä vertailu on jotenkin tasoton? Mitä ihmeen vikaa on tässä on?

   Mikset sinä voi vain sanoa, että mitkä ne taustat, ympäristöt, ajantaju, kokonaisuus jne. ovat sen sijaan, että valitat niiden unohtamista. Tunnut sinäkin ne unohtaneen, kun et niistä puhu.

   Poista
  2. Pekka Haavisto Presidentiksi!!!!!

   Poista
  3. Pistit listan kyllä vaan, mutta täyttää hyvinkin lokakampanjoinnin kriteerit.
   -asia kokonaan pois kontekstista
   -poistettu jopa vuosiluvut, jotta lukijan on vaikeampi selvittää taustalla oleva totuus
   -pohjustit vielä omalla mielipiteellä, mikä ohjaa lukijoita vääriin olettamuksiin

   (Sauli Niinistö oli Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1989–1992, jolloin aloitteetkin tehtiin. Eli aivan normaalia kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimintaa kaupungin kehittämiseksi. Muutenkin uusi kansanedustaja yleisesti keskittyy jo tuntemiinsa ongelmiin, ennen kuin alkaa taklata suurempia ongelmia.)

   Poista
  4. Minuakin ihmetyttää hyökkäily ja vihamielisyys. Tämä on mielestäni keskustelu, ei väittely ja tarkoitus herättää ajatuksia. Molemmat ehdokkaat ovat hyviä. Itse aion äänestää Pekkaa. Äly, inhimillisyys ja lämpö samassa paketissa on harvinaista. Varsinkin politiikassa. Kakkonen todellakin on ykkönen :)

   Poista
  5. Kannatan Pekkaa !

   Poista
  6. Täällä on 24-vuotias "nuori raukka", joka on äänestänyt täysi-ikäisenä joka ainoissa vaaleissa. Olen kiinnostunut siitä mitä maailmalla tapahtuu ja politiikasta. Aiemmin en ole kokenut - missään vaaleissa - että kukaan ehdokkaista edustaisi juuri minun maailmankatsomustani. Pekka on herättänyt minussa tietynlaista "hurmosta", sillä hän on mielestäni ehdottomasti paras ihminen edustamaan Suomea.

   Mitä loanheittoon tulee, sitä harjoittavat myös Niinistön kannattajat: montakin cv-vertailua kiertää netissä joihin on kerätty Niinistön huippuhetket ja Haavistolta vain päätoimittajuudet erinäisissä lehdissä.

   Ylen aamu-tv:ssä tällä viikolla (päivää en tähän hätään muista) asiantuntijat keskustelivat ehdokkaiden pätevyydestä virkaan. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä että Niinistö ajaa talouskasvua ja Haavisto ihmisoikeuksia. He myös mainitsivat ettei talouskasvu ole mahdollista ilman ihmisoikeuksien loukkaamista. Minun sydäntäni lähempänä ovat ihmisoikeudet.

   Poista
 7. Hieno, kiihkoton listaus. Ja kuten sanoit, kukin päättää itse, minkälaisia asioita pitää arvokkaina!

  VastaaPoista
 8. Haaviston kannattajat katsoo tota listaa nyt liian pinkkien lasien läpi... Sisällöltää lahes identtiset listat. Kumpikin hakee parannusta asuinalueilleen ja mielenkiinnon kohteisiin... Kummankaan lista ei paranna maailmaa, eikä ees osaa suomesta.
  Enkä muuten halunnut ketään presidentti-ehdokkaista virkaan, nyt joutuu miettimään... kumpi kahdesta huonosta on vähemmän huono.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jossain määrin onkin luonnollista, että kansanedustaja hakee parannusta asunalueilleen. Mutta henkilökohtaisesti arvostan myös sitä, että aloitteissa näkyy myös arvopohjainen politiikka, ei pelkästään siltarumpupolitiikka.

   Poista
 9. Onhan tässä vertailussa tietysti semmoinen hiukan epäreilu piirre, että maakuntien edustajilla on eduskunnassa aika vahva paine tehdä noita "kotipitäjän" aloitteita. Voisi tulla kylillä sanomista, jos ei ole haettu rahaa johonkin siltarumpuun tai virastotalon kattoon.

  Haavistolla ei helsinkiläisenä tätä rasitetta ole, koska täällä ei ole tapana harrastaa siltarumpupolitiikkaa samaan tapaan. Siksi hän on voinut paremmin keskittyä koko valtakuntaa koskeviin kysymyksiin aloitteissaankin.

  Mutta kyllä tässä on ihan aidosti myös arvokysymys siitä, onko kansanedustajan tehtävä ajaa kotipitäjänsä asiaa, vai koko maan. Persutuslain 29§ sanoo: "Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset." Jää jokaisen edustajan oman harkinann asiaksi, mihin oikeus ja totuus hänet velvoittavat: omien äänestäjien tukemiseen vai koko maan kehittämiseen.

  Oma kantani asiaan on harvinaisen selvä, ja varmaan arvattavissa. Mutta kyllä vastakkaisellekin mielipiteelle voi perusteita keksiä.

  VastaaPoista
 10. Molemmilla vaikuttavat listat. Vaikea noista on sanoa, kumpi on parempi.

  VastaaPoista
 11. Valtaosa näistä aloitteista on talousarvio- ja raha-aloitteita. Hämmästyn, jos kukaan pystyy löytämään Suomen historiasta edes yhden tällaisen aloitteen, joka on mennyt lävitse.

  Näitä aloitteita tehdään huomion kiinnittämiseksi erilaisiin asioihin. Ne tehdään, kun asioita ei ole onnistuttu edistämään muulla tavoin, ts. samaan valtionvarainministeriltä määrärahoja budjettiin. Tällöin edustaja toimii omien äänestäjiensä edustajana, ja on luontevaa, että talousarvioaloitteet painottavat niitä puutteita, jotka edustajat tuntevat. Nämä aloitteet kuvastavat myös hyvin sitä, mitä I ja II kauden kansanedustajat tekevät maakunnassa, ja mitä tekevät Helsingissä. Näillä aloitteilla on informaatioarvo ja ne voivat herättää keskustelua (tosin aika vähäistä sekin). Ja ehkä niiden esiin nostaminen auttaa myös seuraavissa neuvottleuissa

  Ministerin paikalla asia muuttuu - edustaja ei ole enää vain äänestäjiensä edustaja, vaan koko Suomea edustavan hallituksen jäsen, ja hänen on valvottava kokonaisuuden etua. Kysynkin, löytääkö kukaan Niinistön valtionvarainministerivuosilta moitittavaa tässä suhteessa? Vetikö hän kotiinpäin?

  Vastaus tiedetään: ei vetänyt.

  Vauvalehden juttu ei kerro mistä on kysymys. Se on on tyhjä arpa, ja aika lähellä lokakampanjoita, kuten esim. CV-puuhasteluja.

  VastaaPoista
 12. Ministerit eivät tee muita aloitteita eduskunnassa, kuin poikkeustapauksissa osallistuvat paikallisiin talousarvioaloitteisiin. Niinistö on pitkään ollut ministeri, viime kaudella puhemies. Hän on pitkäaikaisin valtiovarainministeri, siis ministeri, joka valmistelee ja esittelee valtion budjetin. Olisi koomista, jos valtiovarainministeri toisi budjettikirjasta erillisen aloitelistauksen tai hallitusohjelmasta erillisen oman aloitepankkinsa. Ministeri toimii hallituksen kautta. Haavistolla on lyhyt ura ministerinä. Myöskään nyt uudessa hallituksessa hän ei saanut salkkua. Rivikansanedustajana hän tekee lakialoitteita, mikä on tietysti hyvä asia, vaikka nämä aloitteet eivät eduskunnassa yleensä etene.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nyt onkin kyse näiden kahden edustajan aloitteiden vertailusta, ei siitä mitä ministerit voivat tai eivät voi tehdä!

   Poista
 13. Mielestäni on mahtavaa, että myös politiikasta piittaamattomat nuoret ja muutkin, ovat innostuneet äänestämään. Toivottavasti saadaan korkea äänestysprosentti - kävi miten kävi. (Itse toivon Pekkaa presidentiksi).

  VastaaPoista

Jätä jälkesi elämääni!